09-09-60 สโมสรโรตารีปทุมวัน

โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กเล็กจากสถิติที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 4-5 เล่มต่อปี สโมสรฯจึงได้เป็นแกนนำในการจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านนี้ ร่วมกับสโมสรต่างๆในภาคเป็นเวลาต่อเนื่องมา 2 ปี และปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้น และปลูกฝังความรักในการอ่านหนังสือตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยจัดหาหนังสือที่มีคุณภาพ ให้ความรู้ น่าอ่านสำหรับเด็ก มอบให้แก่โรงเรียนในภูมิภาคและโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ นอกจากนี้ยังจัดฝึกอบรมครูและบรรณารักษ์ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย