17-11-60 สโมสรโรตารีสี่แคว

สโมสรโรตารีสี่แคว นำโดยท่านนายกอัมพกา ชมภู่ ท่านนายกก่อตั้งเรขา ชำนาญหมอ ท่านอดีตนายกสมาชิก และ เด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน ได้นำของเล่น เด็ก เพื่อเพิ่มพูนทักษะพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กๆนักเรียน โรงเรียนวัดรังงาม ,โรงเรียนบ้านเนินพะยอม โรงเรียนบ้านบ่อกะปุงและ มอบตุ๊กตาให้แก่เด็กผู้ป่วยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และมอบทุนการศึกษาทุกปีแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์