15-03-61 สร.บางรัก - หัวเราะ เพาะความสุข

สโมสรโรตารีบางรัก ขอเชิญร่วมประชุมประจำสัปดาห์ และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง หัวเราะ เพาะความสุข” โดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมเอเวอร์กรีนรอเรล