29-03-61 สร.บางรัก - ท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียที่ไม่รู้จัก

สโมสรโรตารีบางรัก ขอเชิญร่วมประชุมประจำสัปดาห์ และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง ท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย ที่ไม่รู้จัก” โดย นยล.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมเอเวอร์กรีนรอเรล