12-01-2561 สโมสรโรตารีพัฒนาการ

“สร้างรอยยิ้ม ให้อนาคตของชาติ”
สร.กรุงเทพพัฒนาการ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ของโรงเรียนสวนรัฐวิทยา ถ. พัฒนาการ20