23 ก.พ. 61 การอบรมสัมนาผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาค ปี 2561-62