24-25 ก.พ. 2561 การอบรมสัมมนาเตรียมนายกรับเลือก ปี 2561-62

ข้อมูลไฟล์ต่างๆที่ใช้ในการอบรมสัมนาเตรียมนายกรับเลือก ปี 2561-62

1. ลิ้งค์ยูทูป เสวนาภาพลักษณ์สาธารณะ - สโมสรโรตารี

2. ลิ้งค์ยูทูป บรรยายพิเศษ การจัดประชุมต่างๆ ในโรตารี