22-02-61 สโมสรโรตารีบางเขน

ตามที่จังหวัดฮัวเหลียน ประเทศไต้หวันได้ประสพภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ และสูญเสียทรัพย์สินมากมาย  โรงแรมมาแชล ซึ่งเป็นที่จัดประชุมสัปดาห์ของสโมสรโรตารีนิวฮัวเหลียนเองก็พังถล่มลงมา สมาชิกหลายท่านได้รับผลกระทบแม้จะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิต สโมสรโรตารีบางเขนจึงได้รวบรวมกำลังทรัพย์จากสมาชิกจำนวนหนึ่งเพื่อมอบให้กับ อดีตนายก House ตัวแทนสโมสรโรตารีนิวฮัวเหลียนที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป  
อนึ่ง จังหวัดฮัวเหลียนเป็นพื้นที่ ๆ เกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำกว่า ๖๐ ครั้งต่อปี