อผภ.ดร.ไกร ตั้งสง่า (สร.เจริญนคร) 5 มี.ค. 2561

คุ้ยข่าวชาวโรตารี ครั้งที่ 22 กับ  อผภ.ดร.ไกร ตั้งสง่า (สร.เจริญนคร) ออกอากาศคืนวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เฟสบุ๊คไลฟ์

"มิตรภาพสำคัญไฉน เมื่อตั้งใจเป็นโรแทเรียน"