2560-2561 สโมสรโรตารีเจริญนคร

ชื่อโครงการ โครงการ GLOBAL GRANT มอบเตียงแก่โรงพยาบาล 2 GLOBAL GRANT

สโมสรโรตารีเจริญนครได้ดำเนินการทำโครงการมอบเตียงให้แก่โรงพยาบาลโดยเริ่มตั้ง แต่ปี 2553-2554 โดยมี อน.ปาริชาต โมกขมรรคกุลเป็นนายกสโมสร ในปีแรกที่ทำโครงการโดยการระดมทุนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเตียงให้แก่โรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จำนวน 135 เตียง และซื้ออุปกรณ์การแพทย์มูลค่าทั้งสิ้น 1,821,740 บาท โดยสมาชิกโรแทเรียนในประเทศไทยรวม 28 สโมสร และญาติมิตร

และหลังจากนั้น สโมสรโรตารีเจริญนครก็ดำเนินการทำโครงการ Matching Grant และ GLOBAL GRANT มอบเตียงให้แก่

โรงพยาบาล ที่ขาดแคลน ทั้ง ในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาโดยต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันเป็นปี ที่ 7 แล้ว ได้มอบเตียงให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึ่งได้ร่วมทำโครงการกับสโมสรทั้ง 4 ภาค ในประเทศไทย และสโมสรคู่มิตรต่างประเทศให้การสนับสนุน การทำโครงการมาโดยตลอด โดยเฉพาะสโมสรคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน ได้มอบเตียงให้แก่โรงพยาบาลมาแล้ว ประมาณ 1,000 เตียง กว่า 20 โรงพยาบาล

และในปี 2560-61 “โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์” นำโดย นย.จุฑาทิพย์ เลิศปรีชาภักดี ได้ทำโครงการ GLOBAL GRANT มอบเตียงแก่โรงพยาบาล ด้วยกัน 2 GLOBAL GRANT ซึ่งมีสโมสรโรตารีในประเทศไทย ทั้ง 4 ภาค สนใจเข้าร่วมทำโครงการ โดยร่วมบริจาคเป็น DDF. และเงินสด