13-01-61 สโมสรโรตารีราชเทวี

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สโมสรโรตารีราชเทวีได้มีโอกาสร่วมออกบูธ โดยได้รับความเอื้อเฟื้อแบ่งพื้นที่ออกบูธ จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

 

กิจกรรมที่จัดเป็นการให้เด็กๆ และเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครองที่พาเด็กไป ได้รู้จักโลโก้ของโรตารี ได้อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับโรตารี เช่น โรตารีคืออะไร ประวัติที่มาของโรตารี จำนวนสมาชิกทั่วโลก เป็นต้น เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นง่ายๆ เกี่ยวกับโรตารี

 

เด็กๆ และเยาวชนต่างสนุกสนานและได้รับของขวัญจากการตอบคำถาม ซึ่งถือเป็นฐานกิจกรรมหนึ่งฐานในจำนวนหลายๆ ฐาน จะได้สะสมแสตมป์เพื่อนำไปรับอาหาร ขนม รางวัลพิเศษและรางวัลใหญ่จากสภากาชาดไทยด้วย