2560-2561 สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์

ภาพที่ได้รับการยกย่อง
 
อน.บุญเลิศ  เกิดสมเกียรติ อดีตนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง  " คนดีของสังคม " สาขา นักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์  องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9  เป็นประธานพิธี