บทความแรงบันดาลใจ จากคณะกรรมการบริหารระหว่างประเทศ

เรียน ท่านนายกสโมสร ปี ๑๑๓ ทุกท่าน

ขอนำเรียนบทความจากคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ มายังท่านทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแรงบันดาลใจในการบริการระหว่างประเทศด้านต่าง ๆ จากการเป็นผู้ให้ ที่ไม่หวังผลตอบแทนต่อไปครับ 

โดยขอเริ่มด้วยเรื่องราวแห่ง “การให้” ไม่ว่าเล็กน้อยเพียงใด อาจส่งผล “ใหญ่” กว่าที่คิดได้เสมอ และเราจะทำอย่างไรให้โรตารีแตกต่าง และโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ รวมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกโรตารีได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของโรตารีสากลต่อไปครับ                                                                        
                
ด้วยไมตรีจิตแห่งปี “โรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์”
ผชภ. ยอด  แสงสว่างวัฒนะ
ปธ. คกก.บริการระหว่างประเทศ ภาค ๓๓๕๐ ปี ๒๕๖๐-๖๑
๐๘-๑๘๔๕-๗๗๙๙