20-03-61 สร.ปทุมวัน - ตำนานพญาครุฑ

สโมสรโรตารีปทุมวัน ขอเรียนเชิญประชุมประจำสัปดาห์ และรับฟังการบรรยายพิเศษ

ตำนานพญาครุฑ” โดย..คุณเมธา เลิศปรีชาภักดี ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ห้องพิมาน ชั้นใต้ดิน

โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์ เวลา 12.30-13.30 น.