08-03-61 สร.ราชเทวี - มอบสีภายในและภายนอกอาคาร ให้ศูนย์เด็กฯ

สโมสรโรตารีราชเทวี มอบสีภายในและภายนอกอาคาร ให้ศูนย์เด็กฯ 

บ่ายของวันพฤหัส ที่ 8 มีค.61 นายกสโมสรโรตารีราชเทวี นพ.ชาญชัย ชาครเวท ได้นำทีมงานไปดูการก่อสร้างศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนแห่งใหม่ริมทางรถไฟมักกะสัน เป็นศูนย์ที่ชุมชนช่วยกันสร้างเพื่อลูกหลานของเขา โดยขอรับบริจาควัสดุเหลือใช้จากที่ต่างๆ ส่วนสโมสรโรตารีราชเทวีช่วยเหลือด้านสีทาภายในและภายนอกอาคารรวม 6 ถังใหญ่ โดยมีคุณอุกฤษฏ์ องตระกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตราชเทวี มาร่วมมอบให้ชุมชน