06-06-61 สร.ลุมพินี - พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีลุมพินี ขอเชิญร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร ปี 2561-61 ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ เวลา 18.00 น.