12-03-61 สร.หนองแขม - พิธีลงนามคู่มิตร สร.ซาไกน้อท จากญี่ปุ่น

พิธีลงนามคู่มิตร สร.ซาไกน้อท จากญี่ปุ่น สร.หนองแขม.และสร.ร้อยเอ็ด มาร่วมลงนามครับ และมอบเครื่องกรองน้ำและตู้หนังสือให้ สองโรงเรียนครับ