12-03-61 สร.เกษมราษฎร์คลองเตย - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไหม้

สรุปเหตุการต่างต่างที่สำคัญของการช่วยผู้ประสพไฟใหม้ และสภาพบ้านที่ถูกไฟใหม้

ผู้ที่ร่วมมอบเงินให้ผู้ประสพไฟใหม้.

เฮียล้านประธานก่อตั้งเพื่อนรักเพื่อน.

ประสารประธานชมรม

ชัยยศเรขาชมรม.

นายกพรทิพย์.เกษมราษฏร์.สมาชิกชมรมเพื่อนรักเพื่อน.

นายกรับเลือก.ดวงธนานันทร์.เกษมราษฏร์.สมาชิกเพื่อนรักเพีอน.

นายกวิรัตน์.สโมสรพระนคร.

นายกกรรณิการ์.สโมสรบางขุนเทียน.

นายกชลภักดิ์.สโสร.กท.รัชดา.

จำนวน17ครอบครัวรายละ5500ยาท.

นำข้าวมันไก่แสนอร่อย มาแจกในชุมชนทาน อิ่มท้องทั่วหน้า..ในชุมชน..

ลูกเจ้าของบ้านที่โดนไฟใหม้

นี่คือ บ้านเยาวชน ทั้งสามคน ที่บ้านไฟไหม้ พี่คนโตเรียนมหาวิทยาลัย และน้องทั้สองเรียนระดับมัธยม