07-08 เม.ย. 61 สร.อุทัยธานี - ท่องเที่ยว เมืองอุทัยธานี ไหว้พระวัดท่าซุง ล่องสะแกกัง ชมวิถีชีวิตชาวแพ

ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ท่องเที่ยว เมืองอุทัยธานี ไหว้พระวัดท่าซุง ล่องสะแกกัง ชมวิถีชีวิตชาวแพ

โดย สร. อุทัยธานี ได้จัดทำโครงการ ทุนการศึกษา มอบให้เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดอุทัยธานี

เที่ยว 2 วัน พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่างตลอดเวลาตักบาตร รถ เรือ รับ- ส่ง ฟรี ราคา 2,000.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นย. ศิรืภัค ชาญตะบะ โทร.0986472990