07-08 เม.ย. 61 สร.อุทัยธานี - ท่องเที่ยว เมืองอุทัยธานี ไหว้พระวัดท่าซุง ล่องสะแกกัง ชมวิถีชีวิตชาวแพ

ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ท่องเที่ยว เมืองอุทัยธานี ไหว้พระวัดท่าซุง ล่องสะแกกัง ชมวิถีชีวิตชาวแพ

โดย สร. อุทัยธานี ได้จัดทำโครงการ ทุนการศึกษา มอบให้เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดอุทัยธานี

เที่ยว 2 วัน พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่างตลอดเวลาตักบาตร รถ เรือ รับ- ส่ง ฟรี ราคา 2,000.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นย. ศิรืภัค ชาญตะบะ โทร.0986472990

สร.อุทัยธานี..เชิญชวนท่องเที่ยว-ไหว้พระ 
ส.-อา 7-8 เมษายน 61 
เพื่อมอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสฯ 
ค่าบัตร 2,000 บาท 
รวมค่่าที่พัก 2วัน1คืน 
อาหาร 3 มื้อ + อาหารว่างตลอดโปรแกรม 

รายชื่อออเจ้าหนุ่มหล่อ-สาวสวย : 
1.อน.พ.ต.ท.ขจัด บุญกมุติ สร.อุทัยธานี 
2.ผชภ.เกษมสิริ จิตรจุน สร.วัดสิงห์ 2,000 บาท 
3.นย.วิรัตน์ งามขำ สร.พระนคร 
4.นย.อัมพกา ชมภู่ สร.สี่แคว 2,000 บาท 
5.นย.สุมาลัย กองแก้ว สร.ลาดพร้าว 
6.นย.พรทิพย์ ทีรวโรดม สร.เกษมราษฎร์คลองเตย 2,000 บาท 
7.นย.นฤนาท แสงสว่าง สร.เยาวราช 
8.นย.นงลักษณ์ กีเจริญ สร.จตุจักร 2,000 บาท 
9.อน.มงคล ตุคะสมิต สร.สิงห์บุรีวีรชน 2,000 บาท 
10.ผชภ.ประสาร จิรชัยสกุล สร.เกษมราษฎร์คลองเตย 
11.นย.วรนิษฐ์ โภศินมณีโรจน์ 2,000 บาท 
12.อน.บุญสืบ เอกอัคร สร.พัทยา(2) 
13.อน.พยุงศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ สร.ลพบุรี 2,000 บาท 
14.สร.ปากเกร็ด 
15.สร.บางขุนเทียน 
16.ผชภ.นยก.ทรงวุฒิ ภาคพิธเจริญ สร.บางประปะอิน 
17.อผภ.ประวิทย์ โรจ 
น์ขจรนภาลัย สร.สวนหลวง 2,000 
18.นย.ชมรส สร.ก.ท.รัตนโกสินทร์ 2,000 บาท 
19.นย.อัมรักสรินทร์ 
สร.สัมพันธวงศ์ 2,000 บาท 
20.นย.จุฑาทิพย์ 
สร.เจริญนคร 2,000 บาท 
21.นย.พรทิพย์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา สร.สวนจิตรลดา 
22.นย.เบญจวรรณ สร่างนิทร สร.บางเขน 
23.นย.ทัศนาพร ตันติวีรกุล สร.สาทร 2,000 
24.นยล.นงนุช สวนราช สร.พระพุทธบาท สระบุรี 
25.นยล.ปัทมนันท์ อนันทสุโรจน์ สร.สวนจิตรลดา 
26.นยล.วิวัฒน์ รัตนศิลปพงศ์ สร.บ้านไร่ 2,000 บาท 
27.นย.ชลภัสร พิมพา สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก 
28.ผวภ.มารศี สกุลหลิว สร.อยุธยา 2,000 บาท 
29.นย.ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ จารุพิศาล สร.พญาไท 
30.อน.ประพันธ์ จิณรงค์ สร.พัทยา 
31 เอียม รุปทอง 2000 
32.นย.สมเกตุ พานทองดี สร.หนองบัว 2,000 บาท 
33.นายบุญฤทธิ์ ชุ่มใน เทา แดง 
34.แหม่ม เทาแดง 
35.ป้อง เทาแดง 
36.นย.ศิริภัค สร.อุทัยธานี 2,000 บาท 
โอนเงินเข้าบัญชี : น.ส.ศศิชา นิลภูมิ 
ธ.กรุงไทย 
# 619-0-40823-0 
รายละเอียดสอบถาม.. 
นย.ศิริภัค 
098 647 2990