12-03-61 สร.สุรวงศ์ / สร.พระนครศรีสุริโยทัย อยุธยา - มอบโครงการจักายานยืมเรียน

ผชภ.เพ็ญทิพย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของท่าน ผวภ.มารศี ในการมอบโครงการจักรยานยืมเรียนจากประเทศญี่ปุ่น 100 คัน ให้แก่นักเรียนประถมศึกษาใน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันนี้ 12 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุม อบต.หันตา โดย สร.สุรวงศ์

และ สร.พระศรีสุริโยทัย อยุธยา เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ขอชื่นชมและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

หลังจากกลับมาจากงานประชุมและโชว์ผลที่ผ่านมาของทุกสร.ร่วมกับโรตารีภาค 3350 ก็กลับมามอบจักรยานในโครงการ "จักรยานยืมเรียนเพื่อน้อง" ที่ทางสร.พระศรีสุริโยทัย-อยุธยา ร่วมกับสร.สุรวงศ์และ RC.ふくいあじさい DC.2650 Japan ที่นำจักรยานมือสองและโครงการนี้จากประเทศญี่ปุ่น มี รร.ที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับจักรยานทั้งหมด 18 รร.จำนวนทั้งสิ้น 100 คัน พร้อมด้วยมอบเครื่องกรองน้ำให้กับรร.วัดบ้านช้าง อ.วังน้อย ให้นร.ได้มีน้ำดื่ม
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่าน นย.และสมาชิกสร.สุรวงศ์ ,อน. นยล และรทร.ทุกๆท่านที่มีส่วนทำให้งาน DC และงานกิจกรรมในวันนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียิ่งนะคะ กราบขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านด้วยค่ะ