16-03-61 สร.เจริญนคร - โครงการเลี้ยงกุ้ง

สโมสรโรตารีเจริญนครขอเรียนเชิญมวลมิตรโแทเรียน ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “โครงการเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืดตามศาสตร์พระราชา” วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม