12-03-61 สร.สีลม - ต้อนรับ คณะโรตารี จากไต้หวัน

สโมสรโรตารีสีลม นายกเกศกนก นำสมาชิก ต้อนรับคณะโรตารีจากไต้หวัน สโมสรโรตารี Shulin และ สมาชิกอีก 12 สร ของไต้หวันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อช่วงเช้าวันที 12 มีค . เพื่อเดินทางต่อไปยัง จ.อุดรธานี