17-19 พ.ค. 61 สร.สาทร - Successful Public Speaking Techniques by RC Sathorn

นักพูดที่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากพรสวรรค์ แต่ส่วนใหญ่มาจากการเรียนรู้ การฝึกฝน และการก้าวข้ามความกลัวที่จะออกมายืนต่อหน้าผู้คนมากมาย Successful Public Speaking Techniques by RC Sathorn

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนได้รับโอกาสในการที่จะฝึกฝน เรียนรู้เทคนิคการเป็นนักพูดในที่ชุมชนผ่านกระบวนการทำกิจกรรมกลุ่ม การบวนการแชร์ความคิด และนำเสนอผลงาน ได้โอกาสเสริมสร้างความมั่นใจ ก้าวข้ามความกลัว และค้นหาศักยภาพของตัวเองในการเป็น Public speaker ที่ประสบความสำเร็จ

การอบรมนี้เหมาะกับ

1.เยาวชนอายุ 14-17 ปีที่มีอาการประหม่าตื่นกลัวเวที ไม่กล้าออกไปยืนพูด นำเสนองานในที่สาธารณะ

2.เยาวชนที่อยากทราบเทคนิคการเตรียมตัวและการนำไปใช้เมื่อต้องทำ Public Speaking

3.เยาวชนที่ต้องการพัฒนาตัวเองในด้านความมั่นใจ การกล้าแสดงออก

รับจำนวนจำกัด 25 คนเท่านั้น สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน

วันที่อบรม 

17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30-21.00น

19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00น

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม

ค่าอบรม 1,600บาท 

สนใจ scan QR code เพื่อรับใบสมัคร