27-06-61 สร.ธนบุรี - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ปี 2561-2562

สโมสรโรตารีธนบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ปี 2561-2562 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็น ต้นไป ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์