29/3-2/4/61 สร.สีลม - ส่งมอบ GG1863199 เครื่องกรองน้ำดื่ม ในจังหวัดราชบุรี + กาญจนบุรี

Dear Silom members,

RC Garden City Singapore + RC Taichung Chungshin Taiwan จะมาส่งมอบ GG1863199 เครื่องกรองน้ำดื่ม ในจังหวัดราชบุรี + กาญจนบุรี ดังรายการต่อไปนี้

·       Sun, Apr 29: Garden City arrive BKK by first flight from Singapore.

·       Mon, Apr 30: Handover ceremonies. Garden City return Bangkok in the evening.

·       Tue, May 1: Taichung continue to stay in Kanchanaburi. After a light tour, return to Bangkok for dinner and overnight stay.

·       Wed May 2: Taichung return to TPE.

Regards,

Kasemchai