05-05-61 สร.กลัวยน้ำไท - โครงการโรตารีเก็บขยะ ฟื้นฟูทะเลไทย

โครงการโรตารีเก็บขยะ ฟื้นฟูทะเลไทย เป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้กรอบของโครงการ "โรตารีเก็บขยะ ฟื้นฟูทะเลไทย" เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน้ำไท กับ ชมรมนักดำน้ำกรุงเทพ

สนใจข้อมูล และร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
กรอกข้อมูล ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
https://goo.gl/forms/uDZKXZRjTCEof7Iq2