29/4-2/5/61 - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล ครั้งที่ 34

ด่วนแจ้งเปลี่ยนสถานที่ เป็น โรงเรียนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจา ปี อินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล ครั้งที่ 34 (Conference)

ตามที่ภาค 3350 โรตารีสากล ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจา ปี มาอย่างต่อเนื่อง รวม 33 ครั้งแล้ว ในงานประชุม

ครั้งที่ 34 นี้ คณะกรรมการภาค และตัวแทนอินเตอร์แรคท์ภาคได้มีการประชุมและสรุปโดยมอบหมายให้โรงเรียน กรุงเทพค

ริสเตรียนวิทยาลัย เป็นผู้ประสานการจัดงาน ซึ่งงานประชุมใหญ่สามัญประจา ปี อินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล ครั้งที่

34 (Conference) จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน – วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 (4 วัน 3 คืน) ณ โรงเรียนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการ

สรุปการดำเนินงานของแต่ละสโมสรในปีบริหาร 2560 – 2561 (อ่านต่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ด้านล่าง)