20-04-61 สร.เจริญนคร - พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

สโมสรโรตารีเจริญนคร ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ (แต่งกายผ้าไทย) พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "มะเร็งลำไส้ใหญ่รักษาหายขาดได้" โดย นพ.วิรุณ บุญนุช ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสีลม 3 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม