2560-2561 สโมสรโรตารีสาทร

กิจกรรมต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ของ่สโมสรโรตารีสาทร

 1.ROD

2.คัดกรองสายตา2

3.คัดกรองสายตา

4.แจกแว่นสายตาให้ชุมชน

5.ตรวจสุขภาพให้ชุมชน

6.เช็คสุขภาพชุมชน

7.แจกแว่นสายตาสั้นเด็กโรงเรียนวัดยานนาวา

8.มอบเตาเครปและรถเข็นขายกาแฟ ให้กับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

9.เยี่ยมค่ายจิตอาสาของ สร.โรตาแรคท์ ม.ธุรกิจบัณฑิต