สำหรับสมาชิก

 • ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ 001.jpg
  คติพจน์และการประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล ปี 2018-19


 • เชิญส่งภาพนิ่งเข้าประกวดภาพลักษณ์ส่งมาได้ไม่เกินสร.ละ2ภาพเงื่อนไขคือรูปที่ท่านคิดว่าเป้าหมายหรือชุมชนรวมทั้งผู้บริจาคผู้สนับสนุนหุ้นส่วนที่เขาประทับใจในตัวเราพร้อมLOGOสร.ตนเองที่ถู...


 • เรียน ท่านนายกสโมสรที่เคารพทุกท่านครับ ท่านสามารถส่งข้อมูลข่าวสารและสารสโมสร ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ 1. ท่านบอกรับเป็นเพื่อนเพื่อรับ & ส่งข่าวสารกับE-News รายวันและรายสัปดาห์ได้ท...

 • Rotaract 001.jpg
  Join the global movement of young leaders who are developing innovative solutions to the world’s most pressing challenges. Rotaract clubs bring together people ages 18-30 to exchan...

 • Interact 001.jpg
  Take action, build international understanding, and make new friends around the world. Interact clubs bring together young people ages 12-18 to develop leadership skills while disc...

 • ห้องย่อย สำหรับคุยกันเรื่อง "Rotary Public Image" ครับ เชิญแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเรื่องราวต่างๆ ที่ท่านอยากรู้ตามประแต่ละหัวย่อยได้เลยครับ

 • สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ครอบครัวโรตารีและศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อนร่วมอุดมการณ์ผู้ที่มีจิตอาสา พัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อชุมชนทั้งของท่านเองและของผู้อื่น ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ท...

 • โลโก้ ภาคโรตารี3350.jpg
  ภาพกิจกรรมและคำบรรยายจากสโมสรโรตารีต่างๆ เพื่อเข้าร่วมในการรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ภาค ปี 2560-61 ที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์สาะารณะของสโมสร ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ ห้องป...