05-05-61 สร.บางเขน - เชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ

ร่วมทำบุญ บริจาคเงิน จัดซื้อเลือดเทียมเพื่อการผ่าตัด โรคหัวใจเด็กยากไร้

https://www.facebook.com/events/1968724079818820/