07-07-61 ภาคโรตารี 3350 - สถาปนาร่วม / ม.กรุงเทพ รังสิต

สถาปนาร่วม วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 61 ม.กรุงเทพ รังสิต

สโมสร ละ 5,000 ฿

ลงหนังสือ.  5,000 ฿.

ทานเลี้ยง โต๊ะกลมอาหารจีน 10 ที โต๊ะ 8,000 บาท ท่านๆ ละ 800 ฿.(บัตร)

สามารถเชิญแขกสโมสรและส่วนตัวหรือครอบครัวได้