18-04-61 สร.พระโขนง - Fashion by PP Mohan Utamchandani

สโมสรโรตารีพระโขนง ขอเรียนเชิญสมาชิกสโมสรและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "FASHION" โดย PP Mohan Utamchandani from Rotary Club of Bangkok และร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11

12.30 – 13.30 . ประชุมปกติพร้อมฟังการบรรยายพิเศษ

13.30 – 14.30 . กิจกรรมพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์