03-04-61 สร.พระพุทธบาทสระบุรี - แจกนัำแข็งใสคลายร้อน ร่วมโครงการทำหมันสุนัขและแมว

วันนี้ที่3 เม.ย. ในนามสโมสรโรตารีพระพุทธบาทสระบุรีแจกนัำแข็งใสคลายร้อน. ร่วมโครงการทำหมันสุนัข. แมว ของปสุสัตว์อำเภอพระพุทธบาท และ ทต.พุกร่าง. ณ ฝ่านสาธารณสุขเทศบาลตำบลพุกร่าง