17-04-61 สร.สวนหลวง - นโยบายเสรษฐกิจไทย ในปัจจุบันและอนาคต และกิจกรรมวันสงกรานต์

สโมสรโรตารีสวนหลวง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายเศรษฐกิจไทย ในปัจจุบันและอนาคต" โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการกลัว กระทรวงการคลัง ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 18.00-20.30 น. ณ รีเจ้นท์ 
ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 17เมษายน 2561 18:00-20.00น.
ณ. ห้องประชุม ชั้น 5 รีเจนท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ 
ถ.ศรีนครินทร์ (ใกล้แยกพัฒนาการ) กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญ​มวลมิตรโรแทเรียน และผู้สนใจ 

ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และฟังการบรรยายพิเศษ 
“นโยบายเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต” 
โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

แต่งกาย ชุดไทย นะออเจ้า ทั้งแม่หญิง ท่านหมื่น ท่านขุน และออกญาท่าน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
นย. จิรวดี หอมเพชร 
โทร 096 961 9987