03-04-61 สร.พระนคร - มอบหนังสือ + DVD ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เป็นผู้รับมอบ

การฝึกอบรมจัดขึ้น โดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ณ ห้องประชุม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โครงการ AED และการอบรม CPR เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ สร.พระนคร ที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นมาตลอดกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา และมีเจตนารมย์จะสานต่อ โดยพิจารณาปัจจัยรอบด้านที่ทันต่อเหตุการณ์และตอบโจทย์สังคม/ชุมชน อันเป็นแนวทางของโรตารีตลอด 113 ปี ก้าวสู่ปีที่ 114 ในอีกไม่กี่เดือนที่จะมาถึง