21-04-61 ภาคโรตารี 3350 - ขอเชิญร่วมการประชุม 2017-18 Rotaract DC

ขอเชิญร่วมการประชุม 2017-18 Rotaract DC ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 8.00-17.00น

ณ.อาคารจามจุรี10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ประกาศแจ้งข่าวงาน RDC2018
วันเสาร์ที่ 21 เมษายนนี้ (วันเสาร์นี้) ผู้เข้าร่วมปัจจุบัน 72 คน (11สโมสร)
สถานที่ : อาคารจามจุรี 10 ชั้น 8 (มีที่จอดรถ)
 
กิจกรรมหลักๆในงาน 
1. การนำเสนอของแต่ละสโมสร : เรียงตามลำดับอายุสโมสร เวลาในการนำเสนอ 15 นาที 
2. งานของโรตาแรคท์ภาค 
 
สิ่งที่แต่ละสโมสรต้องนำมาด้วย
1. เหรียญนายก
2. ธงสโมสร/มหาวิทยาลัย
 
RDC 2018 announcement 
!!!!Saturday, April 21st (this Saturday)!!!!  
The current participants: 72 (11club)
Location: Chamchuri 10 building 8th floor (there are Parking lots here)
 
• Main Events
1. Presentation of each club: sorted by age of the club. Each club has 15 minutes presentation time. 
2. The work of Rotaract district 
 
• All clubs “must bring” 
1. President’s medal
2. club or university ‘s flag