22-04-61 ภาตโรตารี 3350 - ขอเชิญอบรมเรื่อง บทบาทและหน้าที่ปฏิคมภาค

ภาคโรตารี 3350 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม "บทบาทและหน้าที่ของปฏิคมภาค 3350" ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์โรตารีในประเทศไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 เวลา 09.00-15.00 น. สนับสนุนการอบรมโดย ผวล.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นย.นงลักษณ์ โทร. 081-257-8899