06-07-61 สร.พระนคร - พิธีสถาปนาคณะกรรมการ 114 ปี 2561-62

สโมสรโรตารีพระนคร ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติแก่ นยล.ดาริน พงศ์ภาวัต เนื่องในโอกาสพิธีงานสถาปนาคณะกรรมการ 114 ปี 2561-62 ณ โรงแรมตวันนา ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรุม ชั้น 11 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00-14.00 น.

การแต่งกาย : สุภาพ/สูทสโมสร 

1,200 บาท พร้อมของที่ระลึก แว่นอ่านหนังสือขนาดจิ๋ว