02-09-61 สร.พระพุทธบาทสระบุรี - ขอเชิญร่วมงานคุมประพฤติพาวิ่ง ครั้งที่ 1

นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่พระพุทธบาทสระบุรี จัดงานเดินวิ่ง ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เริ่มรับสมัคร และโปรโมททางเฟสแล้วครับ