10-07-61 สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร

สโมสรกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรและงานฉลอง 30 ปี สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ บางรัก