12-05-61 สร.สาทร - อบรมบันทึกหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด

อบรมบันทึกหนังสือเสียง สำหรับคนตาบอด

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น 

จัดอบรม 2 รอบ

รอบเช้า 9.00 น.

รอบบ่าย 13.00 น.

อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดนำหนังสือมาฝึกอ่านด้วย

 

จัดโดย สโมสรโรตาแรคท์แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สโมสรโรตารีสาทร

สโมสรโรตารีเจริญนคร

Scan QR Code แล้วสมัครได้เลยค่ะ