12-05-61 สร.สาทร - อบรมบันทึกหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด

สโมสรโรตารีสาทร ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบริการชุมชน และเข้าร่วมการอบรมบันทึกหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด ตามโครงการ Global Grant GG1634423 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น อาคาร 1 (CIBA) ชั้น 4 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สโมสรโรตารีสาทร ขอขอบคุณท่านนายก113และมวลมิตรโรแทเรียนเข้าร่วมการอบรมบันทึกหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด ตามโครงการ Global Grant GG1634423 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น อาคาร 1 (CIBA) 

1.นย.กรรณิการ์ สร.กท.บางขุนเทียน

2.นย.จุฑาทิพย์ สร.เจริญนครและ สุภาพบุรุษเมธา

3.นย.พรทิพย์ สร.เกษมราษฎร์

4.นย.วิรัตน์ พระนคร

5.นย.ดร.สุมาลัย  กองแก้ว

6.นย.วรนิษฐ์  โภคินมณีโรจน์ สร.บางแคธนบุรี50(หมวย)

7.นย.ชมรส สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์

8.นพ.ชาญชัย สร.ราชเทวี

9.นย.ณัฏฐวินัย สร.พระปิ่นเกล้าธนบุรี

10.นย.วิชัย สร.ธนบุรี

11.นย.ส่งศักดิ์ สร.ดุสิต

12..นย.ณัฐชุตา. ศุภจิต สร.ปทุมธานี

13.นย.เยาวลักษณ์ สร.กรุงเทพวิภาวดี

14 นย.ปราณ สร.กท รัชดาภิเษก

15 นยก.พรทิพย์ สร.สวนจิตรลดา

 

อบรมบันทึกหนังสือเสียง สำหรับคนตาบอด

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น 

จัดอบรม 2 รอบ

รอบเช้า 9.00 น.

รอบบ่าย 13.00 น.

อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดนำหนังสือมาฝึกอ่านด้วย

 

จัดโดย สโมสรโรตาแรคท์แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สโมสรโรตารีสาทร

สโมสรโรตารีเจริญนคร

Scan QR Code แล้วสมัครได้เลยค่ะ