18-04-61 สร.วัฒนาฯ - โรตารีคืออะไร และได้อะไรจากการเป็นโรแทเรียน

วันพุธ 18 เมษายน 2561

สโมสรโรตารีวัฒนาฯ ขอเรียนเชิญมิตรโรแทเรียนร่วมประชุม รับประทานอาหารและฟังการบรรยาย หัวข้อ “โรตารีคืออะไร และได้อะไรจากการเป็นโรแทเรียน” ฟังดูเหมือนไม่มีสาระ แต่ความจริงเป็นเรื่องสำคัญในการเป็นโรแทเรียน เพื่อจะต่อยอดในเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณค่ะ