24-04-61 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - Who is Twin? สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์

สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒาการ ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2560-61

เชิญรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Who is TWIN?” (สมาคมหญิงไทยในฟินแลนด์) โดย ดร. อุไร อนันตสิน และ ดร.รุ่งรัตน เจริญจิตต์ 

ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ณ โรงแรมเพียตร้า ถ. รัชดาภิเษกซอย 18  เวลา 18:00-20:30 น. 

ลงทะเบียน 350 บาท

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
นย.พิชัย ยอวิทยา 
สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ