19-07-61 สร.เจริญนคร - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีเจริญนคร ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมพิิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพฯ