10-18 เม.ย. 61 ภาคโรตารี 3350 - พาเด็กเยาวชนแลกเปลี่ยนYE.มาเที่ยวทริปเหนือ 10-18 เมย.61

คกก.YE. พาเด็กเยาวชนแลกเปลี่ยนYE.มาเที่ยวทริปเหนือ10-18เมย.61พร้อมเยี่ยมชมโรงงานอินทราเซอรามิค ของ อผภ.อนุลักษณ์ ที่ลำปางครับ