12-04-61 สร.ลาดพร้าว - มอบวินแชร์ให้เขตลาดพร้าวไว้สำหรับชมรมผู้สูงอายุในเขตลาดพร้าว

สร.ลาดพร้าวมอบวินแชร์ให้เขตลาดพร้าวไว้สำหรับชมรมผู้สูงอายุในเขตลาดพร้าวครับ