19-04-61 สร.กรุงเทพไชน่าทาวน์ - การมีส่วนร่ามของประชาชน

สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก และสมาชิกต่างสโมสร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลดีเด่นงานบริการอาชีพ และฟังการบรรยายพิเศษ "การมีส่วนร่วมของประชาชน" โดย พล.ต.ต.ประสบโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และประธานมูลนิธิชุมชนเข็มแข็ง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเคเวิร์น (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมตวันนา ถนนสุริวงศ์