05-05-61 สร.สุขุมวิท-กรุงเทพฯ - ขอเชิญร่วมงานลีลาศการกุศล

สโมสรโรตารีสุขุมวิิท-กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมงานลีลาศการกุศล อาหารดี ดนตรีไพเราะ เต้นรำสนุกกับวงดนตรี Hamony Band รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตสูง มอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง 

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00-16.00 น. ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5 การยางแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดต่อในโบรชัวร์