26-04-61 สร.พระโขนง - มิตรภาพสังสรรค์ ประจำเดือนเมษายน 2561

สโมสรโรตารีพระโขนง ขอเรียนเชิญสมาชิกสโมสร ร่วมกิจกรรมแชร์มิตรภาพสังสรรค์ ประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 18.30-22.00 น. ณ ภัตตาคาร อัน อัน เหลา (A Square) สุขุมวิท 26